Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Painava syy

Palkansaajilla on painava syy puolustautua

Tunniste #PainavaSyy kertoo ammattiliittojen ja niiden jäsenten sekä keskusjärjestö SAK:n yhteisestä tekemisestä, joka nostaa esiin hallituksen työntekijöihin ja työttömiin kohdistamia epäoikeudenmukaisia heikennyksiä. Ne ovat painava syy puolustautua ja toimia!

Ensimmäisten heikennyksien on määrä tulla voimaan jo vuoden 2024 alussa, kärkipäässä työtaisteluoikeuden heikennykset. Siksi on kiire toimia, jotta hallitus arvioisi suunnitelmiaan uudelleen.

Haluamme hallituksen punnitsevan uudelleen politiikkansa vaikutukset palkansaajiin ja työttömiin sekä heidän perheisiinsä. Sen hallitus voi tehdä tarkistamalla toimiensa yhteisvaikutukset ja käynnistämällä aidon keskustelun työelämää ja sosiaaliturvaa koskevista muutoksista työntekijöiden edustajien kanssa.

Painava syy -nimi on otettu hallitusohjelman kohdasta, jossa työnantajille halutaan antaa mahdollisuus irtisanoa ihmisiä ”painavan ja asiallisen syyn” sijaan pelkästään “asiallisesta syystä”, entistä kevyemmin perustein.

Mitä teemme?​

Sähköliitto ja muut SAK:n jäsenliitot järjestivät syys-lokakuussa poliittisia työtaistelutoimia, joilla vastustettiin pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman sisältämiä heikennyksiä palkansaajan ja työttömän asemaan.

Uusista pidemmistä työnseisauksista on ilmoitettu etukäteen viikon 44 alussa.

Ammattiliittojen toimet on sovitettu yhteen, ja niitä nähdään kaikkialla Suomessa. Ne mahdollistavat hätätyön eivätkä vaaranna omaisuutta tai henkeä ja terveyttä.

Nostamme kaikki ilmoittamamme toimet alle, uusin aina ensimmäisenä. Laajemmin aiheesta voit lukea yllä olevista uutisista klikkaamalla sekä kootusti Vasamasta.

Kaikkien SAK:laisten liittojen toimet kootaan osoitteeseen www.sak.fi/liittotoimet.

Hallitusohjelman leikkauslista

Työehtojen heikennykset

 • Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa.
 • Vuorotteluvapaa lakkautetaan.
 • Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”.
 • Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman luottamusmiestä.
 • Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta.
 • Työriitojen ratkomista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia.
 • Lomautuksen varoaikaa lyhennetään.
 • Takaisinottovelvoite ei enää koske alle 50 henkilön yrityksiä.

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan.
 • Lakkoon osallistuneelle työntekijälle voidaan määrätä 200 euron sakko, jos lakko todetaan laittomaksi.
 • Lakkosakkoja korotetaan roimasti.

Sosiaaliturvan leikkaukset

 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan.
 • Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen.
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään.
 • Palkkatuettu työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa.
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään.
 • Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan.
 • Asumistukea leikataan.
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta.
 • Toimeentulotuen saamista vaikeutetaan.
 • Ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta korotettuna maksettava vanhempainraha poistetaan.
 • Työttömyysturvan ja asumistuen työssäkäyntiin liittyvät suojaosat poistetaan.
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan.
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään.

Arvostele uudet sivumme lyhyessä kyselyssä!