Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Luottamusmies

Työpaikkansa tärkeä toimija

Luottamusmiesehdokkaaksi asettuminen, luottamusmiesvaalin järjestäminen ja vaalissa äänestäminen ovat merkittävä tekoja, sillä luottamusmies on erityisen tärkeä toimija työpaikalla. 

Tehtävät ja velvollisuudet 

Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu esimerkiksi valvoa työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. Luottamusmiehenä huolehdit, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, ja neuvot ja tuet mahdollisissa ongelmatilanteissa.  

Edustat ammattiosastoa työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa ja yleensä työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin ja yrityksen kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä.  

Tehtäviisi kuuluu myös jäsenhankinta. 

Luottamusmiehen oikeudet 

  • Saat käyttää työaikaa työntekijöiden asioiden ja etujen hoitamiseen.  
  • Saat osallistua koulutukseen, jota tehtäväsi edellyttää. 
  • Saat tehtäväsi hoitamisesta erilliskorvauksen, joka perustuu edustamiesi työntekijöiden määrään.
  • Pääluottamusmiehenä sinulla on oikeus käydä toimialueesi työmailla.  
  • Sinulla on vahvempi työsuhdeturva. 
  • Pääluottamusmiehenä sinulla on oikeus tiedonsaantiin: palkkavertailu, toimialueen työvoima, aliurakointi ja vuokratyövoima.
  • Työnantaja hankkii käyttöösi näille kuuluvien tehtävien hoitamista varten tarpeelliset lait ja asetukset. 

Luottamusmiehille tiedottaminen

Luottamushenkilöille (luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille) lähetetään sähköpostitse noin kerran kuukaudessa uutiskirje, jossa on sopimusala- ja tehtäväkohtaista ajankohtaista asiaa.  Kirjeet kannattaa säilyttää, sillä niissä on tietoa, jota voit tarvita koko kautesi ajan.  

Älä pidä saamaasi tietoa vain itselläsi vaan jaa sitä työhuonekuntasi jäsenille.  

 Vastaa myös aina aktiivisesti ja määräajassa liiton lähettämiin tiedusteluihin ja kyselyihin.