Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Käytännön ohjeita

Miten pääsen osallistumaan?

Sähköliiton itse järjestämät kurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille ja oppilasjäsenille, osa tarkennetulle kohderyhmälle. Osallistuminen kursseille on liiton jäsenille maksutonta. Voit ilmoittautua liiton kursseille (ellei muuta mainittu) tapahtumakalenterin kautta tai Sähköliitto-sovelluksessa.

Pääosa Kiljavan opiston kursseista on suunnattu erilaisissa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävissä toimiville. Oikeus kursseille osallistumiseen ja korvaukset löytyvät oman alan työehto- tai koulutussopimuksesta. Kiljavan opiston kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, joka löytyy alta aineisto-osiosta, kuten myös ohjeet kursseille hakemiseen.

Kurssitoiminnan matka- ja majoituskulujen korvaaminen

  • Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain auton käyttäjälle. Korvaus on puolet Verohallinnon määrittelemän täyden verottoman kilometrikorvauksen suuruudesta.
  • Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.
  • Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.
  • Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolella Suomea, kehotetaan osallistumaan lähinnä kotipaikkaa olevalle kurssille. Matkakulut korvataan osallistujaa lähinnä olevan kurssipaikan mukaan.
  • Liitto ei korvaa muuta kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä päivänä, siitä on haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja).
  • Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistumista kurssitapahtumaan. Matka- ja muut kulukorvaukset maksetaan, jos on hyväksyttävä syy poissaololle.
  • Matkakulut korvataan vain ay-koulutukseen, eli ulkopuolelle jäävät liiton työllisyys- ja urapalveluihin liittyvät koulutukset.
  • Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.
  • Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.
  • Työväen Sivistysliiton kursseille osallistuneille matka- ja majoituskulut korvataan edellä mainitun mukaisesti.

Kysyttävää koulutuksista?

Onko sinulla kysyttävää koulutusten käytännön järjestelyistä? Ota yhteyttä koulutus- ja jäsenyysasiantuntija Tarja Toppariin, tarja.toppari@sahkoliitto.fi, 050 409 8469

Entä askarruttaako jokin kurssien sisällöissä? Ota yhteyttä koulutusvastaava Tomi Juntuseen, tomi.juntunen@sahkoliitto.fi, 050 68 290

Aineistot ja yhteystiedot

Toppari Tarja

Juntunen Tomi