Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Työsuojeluvaltuutettu

Turvallisuuden ja terveyden asialla

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen työntekijänsä. Työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, ja työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetut. Työntekijät valitsevat edustajikseen työsuojeluvaltuutetun lisäksi kaksi varavaltuutettua. Alle kymmenen työntekijän työpaikalla valinta perustuu sopimiseen, mutta jos työpaikalla työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan pakko valita ja työnantajan pitää antaa työntekijöille tietoa heidän oikeudestaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Tehtävät ja velvollisuudet

 • seuraa työturvallisuutta koskevien lakien noudattamista
 • puuttuu tarvittaessa epäkohtiin
 • varmistaa työterveyshuollon toimivuuden yrityksessä ja tarvittaessa parantaa sitä yhteistyössä työnantajien edustajan kanssa
 • tekee tiivistä yhteistyötä tärkeimpien tukihenkilöiden eli yrityksen työntekijöiden, yrityksen pääluottamusmiehen ja liiton työsuojeluasiantuntijoiden kanssa
 • kehittää työturvallisuutta yhteistyössä työnantajien, liiton toimitsijoiden ja alan muiden asiantuntijoiden kanssa
 • varmistaa, että uudet työntekijät perehdytetään työhön
 • tekee yleistarkastukset viikoittain yhdessä työturvallisuuspäällikön kanssa

Oikeudet

 • Työsuojeluvaltuutettu saa käyttää työaikaa työntekijöiden asioiden ja etujen hoitamiseen.
 • Saat osallistua koulutukseen, jota tehtäväsi edellyttää.
 • Saat tehtäväsi hoitamisesta erilliskorvauksen, joka perustuu edustamiesi työntekijöiden määrään.
 • Työsuojeluvaltuutetulla on henkilöstön edustajana työsopimuslain perusteella korostettu irtisanomissuoja.
 • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus käydä toimialueensa työmailla.
 • Saat osallistua työpaikan työsuojelutarkastuksiin ja muiden asiantuntijoiden tutkimuksiin, jos tarkastaja tai asiantuntija katsoo sen tarpeelliseksi.
 • Työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää sellaisen työn, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle.

Muistilista

 1. Hanki työsuojeluun peruskoulutus ja ota se puheeksi esimiehesi tai työsuojelupäällikön kanssa mahdollisimman pian valintasi jälkeen. Sovi milloin ja millaiseen koulutukseen voit osallistua. Työnantaja maksaa koulutuksesta aiheutuneet kustannukset sekä palkan koulutuksen ajalta. Kattava työsuojeluvaltuutetun peruskoulutus on kestoltaan yhteensä 5 päivää. 
 2. Laadi ajankäyttösuunnitelma vuosittain ja esitä se työnantajalle. Ajankäyttösuunnitelma on asiakirja, johon suunnittelet tulevan vuoden työsuojeluvaltuutetun ajankäytön. Tee ajankäytöstä säännönmukaista ja pyri ennakoimaan muuttuvat olosuhteet.
 3. Pidä kirjaa ajankäytöstä. Työsuojeluvaltuutetun aika on tarkoitettu tehtävien hoitamiseen, mutta muista että koulutukset, työnantajan määräämät kokoukset ja tilaisuudet eivät vähennä sitä.
 4. Tutustu työpaikan työntekemispaikkojen olosuhteisiin säännöllisesti.
 5. Varmista, että työntekijät tietävät, kuka on työsuojeluvaltuutettu. Kerro kaikille, milloin ja miten olet tavoitettavissa.
 6. Osallistu rohkeasti työpaikan työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan arviointiin, seurantaan, suunnitteluun ja kehittämiseen.
 7. Perehdy työpaikkasi työsuojeluun liittyviin asiakirjoihin ja toimintamalleihin. Mitä on tehty aikaisemmin, mitä on menossa nyt, ja mitä on suunniteltu tehtävän.
 8. Rakenna hyvät suhteet työpaikalla työsuojelutehtävissä toimiviin sekä työterveyshuoltoon. Verkostoidu myös muiden alan työsuojeluvaltuutettujen kanssa!
 9. Huolehdi omasta jaksamisestasi ja koulutuksesta.
 10. Yhteistyö työpaikkasi luottamushenkilön kanssa auttaa kumpaakin selviytymään hankalista ja vaikeista asioista. Olkaa työpari ja keskustelkaa ongelmista niin työsuojelun, mutta myös työehtojen näkökulmasta ja auttakaa toisianne.

Työsuojeluvaltuutetuille tiedottaminen

Luottamushenkilöille (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) lähetetään sähköpostitse noin kerran kuukaudessa uutiskirje, jossa on sopimusalakohtaista ja tehtäväkohtaista ajankohtaista asiaa.

Uutiskirjeet kannattaa säilyttää, sillä niissä on tietoa, jota voit tarvita koko luottamusmieskautesi ajan.

Saamaasi tietoa ei kannata pitää itsellään vaan jakaa tietoa muille työhuonekuntasi jäsenille.

Toivomme myös, että vastaat aina aktiivisesti sinulle lähetettyihin tiedusteluihin ja kyselyihin sekä lähetät vastaukset määräaikoihin mennessä.

Linkkejä

Aineistot ja yhteystiedot

Korhola Jarkko