Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Työttömyysturva

Jäsenyytesi Työttömyyskassa Aariassa

Sähköliiton jäsenenä jäsenmaksuusi sisältyy Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksu. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan, kun jäsenyys- ja työssäoloehto täyttyvät.

Aaria neuvoo myös vuorottelukorvauksen, liikkuvuusavustuksen, muutosturvarahan ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa.

Milloin voin saada ansiopäivärahaa?

Voit saada ansiopäivärahaa, kun nämä ehdot täyttyvät:

  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet 18–64-vuotias (työssäoloehto alkaa kertyä, kun olet täyttänyt 18)
  • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu)
  • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • olet ollut työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyskassan jäsenyyden aikana

Missä tapauksessa pitää tehdä ilmoitus Sähköliittoon?

Työttömyyskassa Aaria perii Sähköliiton jäsenmaksun sinulle maksamastaan ansiopäivärahasta. Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa Sähköliittoon, mikäli sinut lomautetaan tai joudut työttömäksi. Ilmoita kuitenkin liiton jäsenrekisteriin, jos työnantajasi vaihtuu lomautuksen aikana tai työttömyyden päättyessä.

Ilmoitus on helppo tehdä sähköisen asiointipalvelun yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.