Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Sääntömääräiset henkilövalinnat

Sääntömääräiset henkilövalinnat eli ns. toimihenkilövalinnat

Osaston on tehtävä sääntömääräiset henkilövalinnat eli valittava hallitus vuosittain osaston syyskokouksessa, joka on sääntöjen mukaan pidettävä syyskuun alun ja joulukuun lopun välillä. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään kaksi mutta enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan osaston jäsenistä, jotka ovat valintahetkellä Sähköliiton jonkin sopimusalan maksavia jäseniä.

Toimihenkilöt valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja eroaa tai erotetaan kesken toimikautta, osaston on kutsuttava koolle ylimääräinen osaston kokous, jossa valitaan uusi toimihenkilö eronneen tai erotetun tilalle.

Lisäksi hallitus voi valita keskuudestaan tai muista osaston jäsenistä koulutus-, nuoriso- ja viestintävastaavan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Mikäli he eivät ole hallituksen jäseniä, heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa ellei hallitus toisin päätä.

Vuosi-ilmoitus valinnoista liittoon

Liittomaksusta osastoille palautettavan perusosan saamiseksi osaston on toimitettava liitolle vuosi-ilmoitus sääntömääräisessä syyskokouksessa tehdyistä sääntöjen mukaisista henkilövalinnoista seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.

Tämä ns. toimihenkilöilmoitus täytetään sähköiseen asiointiin kirjautuneena kohdasta Toimihenkilöilmoitukset -> Lisää toimihenkilöilmoitus.

Ilmoituksessa tarvitaan valittujen osaston jäsenten jäsennumerot, jotka löytyvät helposti raportilta Ammattiosaston jäsenet.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Järvensivu Kaisa