Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Sök
Stäng denna sökruta.

På svenska

Kontakt

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) har en avgiftsfri rådgivning som riktar sig till arbetstagare med invandrarbakgrund.

Genom att erbjuda avgiftsfri rådgivning i frågor som gäller anställningsförhållanden vill FFC hjälpa arbetstagare med invandrarbakgrund att få en bra start i arbetslivet och integreringen.

Rådgivningen för invandrare är öppen måndag till torsdag kl. 9–11 och 12–15.
Telefonnumret: 0800 414 004

Nya kollektivavtalen

Kontakt

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) har en avgiftsfri rådgivning som riktar sig till arbetstagare med invandrarbakgrund.

Genom att erbjuda avgiftsfri rådgivning i frågor som gäller anställningsförhållanden vill FFC hjälpa arbetstagare med invandrarbakgrund att få en bra start i arbetslivet och integreringen.

Rådgivningen för invandrare är öppen måndag till torsdag kl. 9–11 och 12–15.
Telefonnumret: 0800 414 004

Nya kollektivavtalen

Anslutning som medlem

Medlemsavgiften år 2024 är 1 procent av den skattepliktiga löneinkomsten. Den medlemsavgift som man betalar till förbundet och a-kassan är avdragsgill i beskattningen.

Du som är medlem betalar fackavgift på:

 • all förvärvsinkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen

 • naturaförmåner

 • semesterpenning

 • semesterersättning

 • lön för uppsägningstiden

Anslutning som elevmedlem

Elevmedlemmar betalar inte medlemsavgift till förbundet.

OBS! När du börjar arbeta – även om det var redan det första sommarlovet under studietiden – anslut dig omedelbart till Elektrikerförbundet som ordinarie medlem. Då ansluter du dig också till a-kassan Aaria och får medlemsförmåner, bl.a. resenärsförsäkring. Efter sommarjobbet får du befrielse från medlemsavgifter under studieterminerna.

Om du blir arbetslös eller permitterad

Om du blir arbetslös eller permitterad anmäl dig som arbetssökande hos TE-byrån genom att logga in i webbtjänsten på adressen www.te-tjanster.fi senast den första arbetslösa dagen. Följ TE-byråns instruktioner; annars är det möjligt att din rätt att få arbetslöshetsdagpenning inte fortsätter. Utlåtandet som TE-byrån ger, binder kassan och kassan kan inte utbetala dagpenning ifall din jobbsökning inte är i kraft.

Så här ansöker du om dagpenning

Skriv ut ansökningsblanketten på webbsidan www.tyj.fi > material > blanketter. På samma webbsidan hittar du blanketten på löneintyget som kassan behöver.

Fyll i första ansökningsblankett för minst två fulla kalenderveckor.

För att kunna betala dig inkomstrelaterad dagpenning behöver arbetslöshetskassan vissa uppgifter. Sänd kassan följande bilagor:

 • ett kopia av uppsägningsanmälan eller permitteringsanmälan
 • ifall du har företagsverksamhet som bisyssla eller äger jord- eller skogsbruk, bör du sända kassan ett kopia av senaste beskattningsbeslutet med specifikationsdel
 • ett kopia av pensionsbeslutet om du får deltidspension eller delinvalidpension
 • ändringsskattekortet för förmån ifall du har begärt ett ändringsskattekort för socialförmånen
 • ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor före arbetslösheten. I löneintyget uppger din arbetsgivare förskottsinnehållning underkastad lön med alla tillägg; semesterpenning (semesterpremie) och semesterersättning meddelas specificerat. Semesterpenning och semesterersättning anmäls skilt.

Gå igenom din ansökan och bilagorna

Fyll i din ansökan noggrant för att kassan kan handlägga den så fort som möjligt.

När ditt arbetsförhållande har tagit slut, kontrollera, att arbetsgivaren antecknat möjliga resultatarvoden, produktionsarvoden, osv. i ditt löneintyg. Även frånvaro utan lön eller veckor under 18 timmar bör anmälas.

Kontrollera även, att löneintygsgivarens namn, telefonnummer och e-postadress finns i löneintyget. Arbetsgivaren kan vid behov använda löneintygsblanketten på webbsidorna www.tyj.fi > material > blanketter.

Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ) innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar.

Se också på
Alterneringsledighet och -ersättning
Arbetslöshetskassornas Samorganisations internetsidor 

Arbetslöshetskassan Aaria
Elimägatan 5

00510 Helsingfors
asiakaspalvelu@aariakassa.fi 
tel. +358 20 7655 900

Blanketter, som löneintygen och ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, hittar du här

Organisera din arbetsplats

På vilket sätt kan man åtgärda problem på arbetsplatsen? Givetvis genom att ansluta sig till Elektrikerförbundet, bilda verkstadsklubbar och välja en egen förtroendeperson på arbetsplatsen.

En verkstadsklubb

 • kan grundas i varje företag, anläggning, på varje anställningsplats och arbetsplats där minst två personer arbetar i elbranschen och där man valt en huvudförtroendeperson eller förtroendeperson.
 • utvecklar och bedriver intressebevakning på arbetsplatserna, fungerar som länk mellan medlemmarna på arbetsplatsen, fackavdelningen och förbundet.
 • sköter medlemmarnas anställningsärenden och val av förtroendeperson på arbetsplatsen.
 • kan komma med framställningar till kollektivavtal och arbetslagar.
 • kan komma med förslag till föbundets styrelse och representantskap.
 • sköter informationen mellan medlemmarna och fackavdelningen på arbetsplatsen och förbundet.
 • ställer upp kandidater till fackavdelningens styrelse och sektioner samt påverkar valkretsens kandidatuppställning i representantskapsvalet.
 • ordnar kurser och rekreationsmöjligheter.
 • bedriver medlemsvärvning på arbetsplatsen.

En förtroendeperson

 • är arbetsgemenskapens hedersmedlem som övervakar tillämpningen av kollektivavtalet på din arbetsplats.
 • ser till att du och dina arbetskamrater behandlas rättvist och jämlikt. 
 • ger råd och stöd i eventuella problemsituationer på arbetsplatsen.

Om det ännu inte finns någon förtroendeperson på din arbetsplats kan du kontakta din egen fackavdelning eller Elektrikerförbundet. Du får råd och hjälp med att grunda en verkstadsklubb och ordna ett förtroendepersonval.

Anslut dig som medlem här.