Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Työelämä

Tukenasi työuran kaikissa vaiheissa

Sähköliitto neuvottelee työehtosopimuksista useilla sopimusaloilla ja valvoo niiden noudattamista.

Olemme tukenasi työurasi kaikissa vaiheissa: työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen, työehtoihin, työhyvinvointiin, työttömyyteen, työllistymiseen sekä muihin työelämän pelisääntöihin liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontaa ongelmatilanteissa

Työelämän ongelmatilanteissa luottamusmies, yhdyshenkilö ja työsuojeluvaltuutettu ovat lähimmät auttajasi työpaikalla. Saat neuvontaa tarvittaessa myös suoraan Sähköliiton asiantuntijoilta.

Riita-asiat

Ensisijaisesti työsuhteen erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotellen työpaikalla. Jos se ei onnistu, asia voidaan siirtää ratkottavaksi Sähköliiton ja työnantajaliiton tai työnantajan kesken. Jos ratkaisua ei vieläkään löydy ja asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voit saada liitolta veloituksetonta oikeusapua kriteerien täyttyessä.

Työhyvinvointi ja työympäristö

Työpaikalla kaikilla on oikeus työsuojeluun ja työhyvinvointiin. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työntekijän terveys ei vaarannu. Jokaisella on oikeus päästä töistä kotiin vähintään yhtä terveenä kuin oli töihin mennessään.

Sähköliiton työhyvinvointi- ja työympäristötoiminta on työsuojeluvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden sekä jäsenten tukemista ja neuvontaa. Se on muun muassa kouluttamista, kehittämistä, neuvottelutoimintaa ja työnantajiin vaikuttamista.

Toimintaa ohjaa jäsenistä koostuva työympäristöasiain johtokunta.

Työttömyys

Sähköliiton jäsenenä jäsenmaksuusi sisältyy Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksu. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan, kun jäsenyys- ja työssäoloehto täyttyvät.

Aaria neuvoo myös vuorottelukorvauksen, liikkuvuusavustuksen, muutosturvarahan ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa.

Työllistyminen

Sähköliitto tarjoaa jäsenilleen erilaisia työllistymistä tukevia palveluita. Niihin kuuluu muun muassa yhteistyössä Duunitorin kanssa toteutettu Työtori-palvelu, johon on kerätty merkittävä osa avoinna olevista sähköisten alojen avoimista työpaikoista.

Tarjoamme myös työttömille jäsenillemme alan töissä usein välttämättömiä korttikoulutuksia veloituksetta.