Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Osaston toiminnan lopettaminen

Toiminnan lopettaminen eli osaston purkaminen

Joskus osaston toiminta loppuu syystä tai toisesta:  perustehtävä saadaan hoidettua tai hallitukseen on vaikea saada uusia jäseniä liiton jonkin sopimusalan maksavista jäsenistä. 

Yhdistyksen purkaminen tarkoittaa yhdistyksen toiminnan lopettamista ja sen poistamista yhdistysrekisteristä. Yhdistysten purkamisesta on säädetty yhdistyslaissa 7 Luku, 40 § Yhdistyksen päätökseen perustuva selvitysmenettely sekä Sähköliiton ammattiosastojen purkamisesta lisäksi Sähköalojen ammattiliitto ry:n osaston sääntöjen 10 §:ssä.

Osaston purkamisesta päättää osaston kokous. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa ja käsiteltävä osaston kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Kun osasto on purkautunut, ovat osaston hallituksen jäsenet tai valitut selvitysmiehet vastuussa osaston varoista, omaisuudesta ja asiakirjoista niin kauan, kunnes ne on luovutettu liitolle ja liitto on hyväksynyt osaston tilityksen.

Osaston sääntöjen 10 § 4. kohta: Jos osasto päättää purkautua siten, että sen toiminta ja jäsenet siirtyvät liiton toiseen ammattiosastoon tai useampiin liiton ammattiosastoihin, osaston varat ja omaisuus siirretään purkautumisesta johtuvien selvitystoimien tultua suoritetuiksi sille rekisteröidylle Sähköliiton osastolle, johon purkautuva osasto sulautuu taikka purkautuvien osastojen tilalle perustettavalle rekisteröidylle Sähköliiton osastolle. Jos osaston jäsenet siirtyvät useampaan osastoon, purkautuvan osaston varat ja omaisuus siirretään siirtyvien jäsenluvun suhteessa vastaanottaville Sähköliiton osastoille.

Kun selvitystoimet on loppuun saatettu, täytetään purkautumisilmoitus yhdistysrekisteriin. Yhdistys on lakkautettu, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Ota yhteyttä purkukysymyksissä

Järvensivu Kaisa