Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Työsuojeluvaltuutetun valinta

Vaalit parittoman vuoden syksyllä

Työsuojeluvaalit järjestetään kahden vuoden välein. Työsuojeluvaaleista säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta eli ns. valvontalaissa (44/2006).

Sähköliiton jäsenten työsuojeluvaltuutetut valitaan Työturvallisuuskeskuksen laatimien vaaliohjeiden mukaisesti:

  • Työnantaja ja työntekijöiden edustajat sopivat valinnan järjestelyistä. 
  • Vaali voidaan toteuttaa uurnavaalina, postivaalina tai sähköisenä äänestyksenä. 
  • Työnantaja antaa vaalitoimikunnalle työsuhteessa olevista luettelon ja tilan vaalia varten. 
  • Työntekijöiden edustajista muodostetaan vaalitoimikunta, joka hoitaa valinnan käytännön järjestelyt. 
  • Valinta käynnistyy ehdokasasettelulla. 
  • Valinnan tapoja ovat vaali äänestyksineen, vaalikokous tai sopuvaali. 
  • Vaalitoimikunta ilmoittaa tuloksen. 
  • Työnantaja ilmoittaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöt Työturvallisuuskeskukseen. 

Valinnoista pitää aina ilmoittaa myös Sähköliittoon

Työsuojeluvaltuutetun valinnasta on toimitettava Sähköliittoon ilmoitus kahden vuoden välein, vaikka muutoksia valintoihin ei tulisikaan. 

Ilmoitus on helpointa tehdä liiton sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisellä lomakkeella tehtävään valittu työsuojeluhenkilö ilmoittaa oman luottamustehtävänsä ja mahdolliset varahenkilöt. Varahenkilöiden ilmoittamiseksi pitää lomakkeeseen ilmoittaa henkilön nimi, sekä liiton jäsennumero tai syntymäaika. 

Ilmoitus siirtyy lähettämisen jälkeen liittoon käsittelyjonoon, josta se siirretään liiton asiantuntijoiden toimesta tarkastuksen jälkeen jäsenrekisteriin. Siirron jälkeen tieto tehtävästä näkyy tehtävään valitulle sähköisessä asiointipalvelussa ja ammattiosastojen toimihenkilöille ammattiosastojen sähköisestä jäsenrekisteristä.  

Sähköinen työsuojelutehtäväilmoitus löytyy liiton sähköisestä asiointipalvelusta klikkaamalla päävalikosta ”Omat jäsentiedot” ja valitsemalla alasvetovalikosta ”Luottamus-/Järjestötoimet”. ”Ilmoita työsuojelutehtävä” -painike vie sinut täytettävälle työsuojelutehtäväilmoituslomakkeelle. 

Tehtävästä voi edelleen ilmoittaa myös tulostettavalla lomakkeella, jonka löydät verkkosivujen Aineistot-osiosta.