← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

SAK:n vastaantulo ei ole kelvannut hallitukselle

SAK on käynyt viime viikkoina taustakeskusteluita hallituksen kanssa. Tarkoituksena on ollut löytää neuvotteluyhteys, jolla olisi etsitty pehmennyksiä työntekijöiden kannalta ankariin heikennyksiin ja leikkauksiin. Merkittävätkään vastaantulot eivät ole kelvanneet hallitukselle.

SAK on ollut valmis myös pitkälle meneviin kompromisseihin, jotta solmu saataisiin auki.

Esimerkiksi näistä asioista SAK on ollut valmis neuvottelemaan:

  • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan pienipalkkaisiin, lapsiperheisiin ja ikääntyneisiin kohdistuvia leikkauksia on lievennettävä esimerkiksi siirtämällä päivärahan porrastusta myöhemmäksi, palauttamalla lapsikorotukset osittain ja helpottamalla ikääntyneiden mahdollisuuksia uusia ansiopäivärahaoikeutensa.
  • Paikallisen sopimisen osapuolten on määräydyttävä työehtosopimuksen mukaan. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä tai noudatettavaa työehtosopimusta, voi sopijaosapuolena olla luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä. Lakiin olisi kuitenkin vahvistettava oikeus valita luottamusmies kaikilla työpaikoilla ja se, että luottamusmies on ensisijainen sopijaosapuoli.
  • Jos oikeus paikalliseen sopimiseen laajenee järjestäytymättömiin yrityksiin, siitä tulee koitua myös velvollisuuksia. Paikalliseen sopimiseen on säädettävä yleinen kohtuullisuussäännös, jonka mukaan yksinomaan työntekijöiden etuja heikentävä paikallinen sopimus on mitätön. Säännöstä olisi sovellettava vähintään silloin, kun paikallisen sopimuksen neuvottelevana osapuolena ei ole valtakunnallisen työntekijöiden yhdistyksen edustaja.
  • Aikuiskoulutustukea ei lakkauteta vaan uudistetaan niin, että se tukee kansallisia tavoitteitamme osaamistason nostossa. Tukea kohdennetaan vähemmän koulutetuille työntekijöille, joilla on toisen asteen tutkinto tai tätä matalampi koulutustaso. Kehitetään tukea niin, että se tukee entistä paremmin työn ohessa tapahtuvaa opiskelua. Vuonna 2020 voimaan tullut muutos ohjaa jo tähän vahvasti.
  • Poliittisluonteiset lakot olisivat sallittuja, mutta työtuomioistuimen suhteellisuusarvioinnin kohteena. Tukilakot ovat lähtökohtaisesti laillisia, jos pääriita on laillinen. Tukilakkojen suhteellisuus voidaan arvioida työtuomioistuimessa. Arvioinnissa on otettava huomioon yhteys pääriitaan, aito painostusvaikutus ja yrityksen toimintaedellytysten riittävä turvaaminen. Lakkojen ilmoitusaikoja on lyhennettävä ja vuokratyövoiman käyttö lakkotilanteissa on kiellettävä.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi