Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Miksi kannattaa ryhtyä luottamusmieheksi?

Sähköliittolaisten valtuuttama

Luottamusmiehen tehtävä on näköalapaikka työelämään ja sen kehittämiseen. Luottamusmiehet ovat olennainen osa suomalaista työelämää ja tärkeässä roolissa työpaikoilla. Luottamusmiehen pääasiallinen tehtävä on valvoa työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. Lisäksi luottamusmies hoitaa työpaikoilla laajasti muita asioita. Hän muun muassa neuvoo, tukee, ratkaisee ongelmia, toimii tiedon välittäjänä, neuvottelee paikallisia sopimuksia ja toimii henkilöstön edustajana yhteistoiminta-asioissa.    

Luottamusmies hoitaa tehtäväänsä työpaikan sähköliittolaisilta saaduilla valtuuksilla. Mitä parempi on työpaikan järjestäytymisaste, sitä vahvempi on luottamusmiehen asema.

Työehtosopimusten määräysten mukaan luottamusmiehellä on oikeus saada tieto työpaikan työntekijöistä ja uusista työntekijöistä. Se on apu jäsenhankinnassa ja sen myötä neuvotteluvoiman kasvattamisessa.   

Luottamusmiehen valinta ja kelpoisuusehdot perustuvat työehtosopimuksissa oleviin määräyksiin. Valinnan tekevät Sähköliiton jäsenet keskuudestaan. Juridisesti luottamusmies on Sähköliiton ammattiosaston valitsema henkilö. Luottamusmiehen valinta on järjestäytyneiden työntekijöiden sisäinen asia, eikä työnantajalla ole oikeutta puuttua valintaprosessiin. Jos prosessissa tapahtuu virhe ja siitä syntyy erimielisyys, se ratkaistaan ammattiosastossa tai liiton hallituksessa. Työnantajalla ei ole veto-oikeutta valintaan.  

Työehtosopimuksissa on useita luottamusmiehen toimintaedellytyksiä ja asemaa turvaavia määräyksiä. Ne koskevat niin työstä vapautusta ja sen aikaisen ansionmenetyksen korvaamista, koulutusoikeutta, erilaisia tiedonsaantioikeuksia, samoin kuin erityistä irtisanomissuojaa. Työehtosopimuksissa on yleensä myös palkka- ja siirtosuojaa koskevia ehtoja.  

Luottamusmiehen TOP 5  

  1. Järjestäytymisasteen ylläpito  

  2. Aktiivisen työhuonekunnan toiminnan ylläpito  

  3. Kouluttautuminen tehtävään ja ajan tasalla pysyminen tehtävään kuuluvissa asioissa  

  4. Hyvien neuvottelusuhteiden rakentaminen  

  5. Omasta jaksamisesta huolehtiminen