Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Henkilönsuojaimet

Käytä ja hoida ohjeiden mukaan

Sähköisillä aloilla työskennellessä on käytettävä henkilönsuojaimia, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei muuten voida ehkäistä tai rajoittaa. Ensisijaisesti turmia ja sairastumista torjutaan teknisillä toimenpiteillä ja työn organisoinnin avulla. 

Alan töissä yleisimmät suojaimet ovat:

  • suojakypärä
  • hengityssuojain
  • silmiensuojaimet
  • kuulonsuojaimet
  • turvajalkineet
  • suojakäsineet
  • putoamissuojaimet
  • suojavaatetus
  • näkyvä varoitusvaatetus

Ennen suojaimen hankkimista on arvioitava suojaustarve ja käyttöolosuhteet. Samanaikaisesti käytettävien suojainten on sovittava yhteen niin, etteivät ne vähennä toistensa suojaustehoa. Suojaimen on oltava käyttäjälleen sopiva ja sovelluttava käytettäväksi kyseisessä työssä. Suojaimen mahdollisesti työn tekemistä rajoittava vaikutus on huomioitava työn järjestelyissä ja mitoituksessa.

Henkilönsuojaimen käyttöohjeeseen on tutustuttava huolellisesti ja sen oikea käyttötapa on opastettava käyttäjille. Käyttöä saattaa olla tarpeen harjoitella etukäteen varsinkin, jos riittävä suojaavuus riippuu oikeanlaisesta käytöstä, kuten turvavöitä ja -valjaita käytettäessä.

Sähkötöissä, joissa on valokaarivaara, on käytettävä tulelta ja kuumuudelta suojaavaa paloturvallista suojavaatetusta ja työn edellyttämiä muita suojaimia.

Henkilönsuojaimia on käytettävä ja hoidettava ohjeiden mukaisesti. Niiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja kuluneet, vaurioituneet tai riittävän suojausominaisuutensa menettäneet suojaimet tai niiden osat on uusittava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaikissa henkilönsuojaimissa tulee olla CE-merkki. Sähköalojen töissä käytettäviä henkilönsuojaimia koskee myös tyyppitarkastusvaatimus.

Lisätietoja suojainten sertifioinnista, testauksesta sekä suojainten valinnasta ja käytöstä löydät Työterveyslaitoksen sivuilta.

Valokaaren termisiltä vaikutuksilta suojaavasta suojavaatetuksesta löydät tietoa täältä.