Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Ulkomaankomennukset

Lähetetty vai hakeutunut työntekijä?

Sinut katsotaan lähetetyksi työntekijäksi, kun työnantajasi lähettää sinut Suomesta ulkomaille töihin. Tämä pätee, vaikka työsopimuksesi allekirjoitettaisiin vasta työntekomaassa.

Hakeutuneeksi työntekijäksi sinut katsotaan, kun oma-aloitteisesti matkustat ulkomaille ja hankit sieltä työpaikan. Tämä pätee myös silloin, jos pestaudut pestautuu työvoiman välittäjän avulla ulkomaalaisen yrityksen palvelukseen.

Lähetetyn työntekijän työsuhteessa noudatetaan Suomen lakia ja suomalaista alan työehtosopimusta. Tämä kannattaa kirjata komennussopimukseesi. Työntekomaan pakottava lainsäädäntö huomioidaan kuitenkin aina. Työnantajasi maksaa matkakulusi ja asuntosi alakohtaisesti voimassa olevien työehtosopimusmääräysten mukaisesti.

Hakeutuneen työntekijän työsuhteessa sovelletaan työntekomaan lainsäädäntöä, työehtosopimusmääräyksiä, työlakeja, sosiaaliturvaa ja työehtosopimuksia. Oikeutta Suomen työehtosopimuksen mukaisiin etuisuuksiin ei ole. Hakeutuneena työntekijänä yleensä maksat matkasi ja asuntosi itse, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu.

Ulkomaankomennukselle lähtijän muistilista

 • Vaadi aina kirjallinen työsopimus.
 • Ota mukaasi tarvittavat siirtolomakkeet täytettynä.
 • Vaadi tosite jokaisesta palkanmaksusta.
 • Varmista noudatettava työehtosopimus komennussopimuksessasi. Suomalaisen yrityksen töissä pätee suomalainen työehtosopimus. 
 • Muista, että työntekomaan pakottavia määräyksiä ei voi alittaa.
 • Olet oikeutettu Suomen palkkaturvaan, kun olet suomalaisen työnantajan palveluksessa.
 • Lähetettynä työntekijänä kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin.
 • Hakeutuneena työntekijänä kuulut työntekomaan sosiaaliturvan piiriin.
 • Tarkista erityisesti vakuutus-, matka- ja asuntoehdot sekä työajat.
 • Huolehdi ammattiliiton jäsenyysasiat kuntoon myös ulkomailla työskennellessäsi.
 • Muista maksaa verosi.
 • Harmailla markkinoilla ei ole sosiaali-, työttömyys- eikä muutakaan työsuhdeturvaa.

Miten hoitaa verotusasiat?

Verottajaa ei voi vältellä, vaan verot tulee aina maksaa, joko koti- tai  työntekomaassa. Työntekomaassa maksamatta jätetyt verot voidaan myös ulosmitata Suomessa.

Jotta et joutuisi maksamaan kaksinkertaista veroa,  Suomella on verosopimuksia noin 60 maan kanssa. Yleensä verotusoikeus työntekomaassa alkaa, jos työ kestää enemmän kuin 183 päivää. Veroluonteisia muita maksuja voidaan ryhtyä perimään jo ennen sitä.

Ota aina ennen ulkomaankomennukselle lähtöä yhteys verottajaan selvittääksesi verotukseen liittyvät asiat. Verohallinnon kansainvälisen verotuksen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 497 024.

Muista nämä:

 • Verottaja ei ole ammattiyhdistysliikkeen sopimuskumppani.
 • Verottaja toteuttaa ja tulkitsee verolakeja kaikissa maissa itsenäisesti.
 • Toisessa maassa tehtävään työhön sovelletaan ko. maan verolakeja.
 • Joissakin maissa on säännöksiä, jotka ratkaisevat, kuinka kauan voit pitää omaa autoa ennen kuin joudut maksamaan autoveron ko. maahan. Selvitä asia autorekisteriviranomaisten kanssa ennen kuin lähdet matkaan.
 • Tarvittaessa voit pyytää verottajalta asiasta ennakkopäätöksen.
 • Epäselvyyksistä neuvotellaan aina suoraan verottajan kanssa.

Kirjallinen työkomennussopimus säästää paljolta

Suosittelemme, että teet etukäteen kirjallisen sopimuksen työnantajasi kanssa. Siihen on kirjattava ainakin seuraavat asiat:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työsuhteen alkamisaika
 • määräaikaisen työsuhteen kesto
 • työn suorittamispaikka
 • työtehtävän pääasiallinen laatu
 • palkka
 • palkanmaksukausi
 • työaika
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika
 • sovellettava lainsäädäntö ja työehtosopimus
 • päivärahan suuruus ja se, miltä päiviltä se maksetaan
 • työnantajan kustantamat kotimatkat
 • matkakustannusten korvaus työntekomaassa
 • majoitus- ja sen laatu
 • tapaturma-, sairaus- ja vastuuvakuutukset

Sivun alalaidasta löydät pdf-muotoisen ulkomaankomennussopimuslomakkeen.

Sosiaaliturva

EU/ETA-alueella liikkuviin suomalaisiin sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusta 1408/71. Asetus turvaa sen, että työntekijä ja hänen perheensä kuuluvat aina jonkin maan sosiaaliturvaan. Samalla estetään kaksinkertainen vakuuttaminen ja kaksinkertaiset vakuutusmaksut.

Faktaa sosiaaliturvasta:

 • Lähetetyt työntekijät kuuluvat kotimaansa sosiaaliturvan piiriin, kun komennus on alle vuoden mittainen.
 • Suomesta lähetetyn työntekijän kuuluminen Suomen sosiaaliturvan piiriin osoitetaan Eläketurvakeskuksen antamalla todistuksella (E 101).
 • Hakeutunut työntekijä kuuluu yleensä työntekomaan sosiaaliturvan piiriin alusta alkaen.
 • Sairaanhoidon turvaamiseksi on lisäksi syytä hankkia Kansaneläkelaitoksen todistus (E 111), jos lähtee muualle kuin Pohjoismaihin.

Työttömyysturva

Suomesta EU/ETA-maihin työhön lähetetty suomalaisen yrityksen työntekijä pysyy Suomen työttömyysturvan piirissä niin kauan kuin hän säilyttää lähetetyn työntekijän aseman.

Palkkaturva

Suomen palkkaturvalainsäädäntöä sovelletaan vain niihin työsuhteisiin, joissa työnantaja on suomalainen (esim. Suomeen rekisteröity yritys) ja työntekijällä on kotipaikka Suomessa.

EU/ETA-alueen ulkopuolella palkkaturvaa ei juuri tunneta.

Aineistot ja yhteystiedot

Widgrén Kirsi

Yleiseen työsuhde- ja työehtoasioiden neuvontapalvelunumeroomme
03 252 0700 vastaavat työehto- ja työympäristöasiantuntijamme maanantaista perjantaihin kello 9–15.