← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Työsuojeluvaalit pystyyn taas loppuvuodesta

Työpaikkojen työsuojeluvaalit tulee taas järjestää marraskuun alun ja joulukuun lopun välillä. Vaalit pidetään kahden vuoden välein, ja niitä säätelee ns. valvontalaki eli laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.

Sähköliiton jäseniä edustavat työsuojeluvaltuutetut valitaan Työturvallisuuskeskuksen laatimien vaaliohjeiden mukaisesti. Työsuojeluvaltuutetun valinnasta on toimitettava Sähköliittoon ilmoitus kahden vuoden välein, vaikka vaali olisi sopuvaali eikä muutoksia valintoihin tulisikaan. Ilmoitus tehdään työsuojeluhenkilöilmoituslomakkeella, joka löytyy liiton nettisivuilta.

Työsuojeluvaltuutetun tai -asiamiehen tehtäviin kuuluu mm. tarkkailla työolosuhteita ja työturvallisuutta työpaikalla ja tiedottaa havaitsemistaan puutteista asianomaisille esimiehille ja työsuojelupäällikölle. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ.

Vaaravyöhykkeessä raajat ja silmät

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan sähköasentajia piinaavat eniten terävän esineen aiheuttamat vahingot, liukastumiset ja kompastumiset, laitteen tai työkalun hallinnan menettäminen ja äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen. Vaaravyöhykkeessä ovat varsinkin sormet ja kädet, silmät, jalat ja nilkat. Huojentavaa kyllä, tilastojen mukaan sähköiskuja on tapaturmista vähiten.

Sähköalan työntekijöille sattuneiden tapaturmien tilastointi on sikäli hankalaa, että sähköliittolaisten sopimusalat tilastoidaan yleisten toimialojen, kuten rakentamisen ja teollisuuden alle.

Sähköliiton työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola antaa pikavinkit, miten työntekijä takaa oman ja työkavereidensa turvallisuuden parhaiten.

‒ Suojahanskat suojaavat sormia, sillä ammattikuntamme yleisin tapaturma sattuu kaapelin kuorinnassa. Suojalasit suojaavat paitsi työskennellessä silmään sinkoavilta esineiltä, myös esimerkiksi roikkuvien johtojen aiheuttamilta tökkäyksiltä.

‒ Hyvät turvakengät tukevat nilkkoja. Muuten raajoja suojataan parhaiten noudattamalla yleistä tarkkuutta ja siisteyttä, ettei kompurointeja ja kaatumisia pääse tapahtumaan.

TTK:n muistilista työsuojeluvaaleista

  • Työnantaja ja työntekijöiden edustajat sopivat valinnan järjestelyistä.
  • Vaali voidaan toteuttaa uurnavaalina, postivaalina tai sähköisenä äänestyksenä.
  • Työnantaja antaa vaalitoimikunnalle työsuhteessa olevista luettelon ja tilan vaalia varten.
  • Työntekijöiden edustajista muodostetaan vaalitoimikunta, joka hoitaa valinnan käytännön järjestelyt.
  • Valinta käynnistyy ehdokasasettelulla.
  • Valinnan tapoja ovat vaali äänestyksineen, vaalikokous tai sopuvaali.
  • Vaalitoimikunta ilmoittaa tuloksen.
  • Työnantaja ilmoittaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöt Työturvallisuuskeskukseen.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi