← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Oikeuksien puolesta, heikennyksiä vastaan

Työpaikan vaihtaminen avasi aikoinaan Staffan Lindemanin silmät. Pienemmissä yrityksissä työskennellessään hän piti ammatillisen järjestäytymisen etuna pelkästään työttömyyskassan jäsenyyttä ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa mahdollisissa lomautus- ja työttömyystilanteissa.

‒ Kun vaihdoin isompaan yritykseen töihin, ymmärsin, että työntekijöiden kannattaa olla toistensa tukena ja työehdoista on hyvä sopia liittotasolla.

Nyt hän on itse järjestäytymisen puolestapuhuja ja työkavereidensa edustaja, sillä hänet valittiin työnantajansa TLT-Connectionin pääluottamusmieheksi. Sähköliiton jäsenyydelle hänellä on vankat perustelut:

‒ Jäsenyys on tärkeää saavutettujen oikeuksien ja etujen säilyttämiseksi ja heikennyksien vastustamiseksi yhteisenä rintamana.

Oma osasto jäsenhankinnan asialla

Paraislainen Staffan on itse Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n jäsen. Osasto on tunnettu tekemästään jäsenhankintatyöstä sekä siitä, että se on yhtenä osastona mukana Sähköliiton alue- ja osastotoiminnan uudelleenorganisointihankkeessa, jonka toinen pilottialue on Varsinais-Suomi.

‒ Osastossa pidetään jäsenhankintaa jatkuvasti esillä. Itsekin olen puhunut työkavereita Sähköliiton jäseniksi.

Staffan kertoo tosin viime aikoina kuulleensa vastaväitteitäkin.

‒ Väittäjien mukaan ammattiyhdistysliikkeellä nähdään olevan samoja näkemyksiä kuin demareilla, joiden johtama maan hallitus on hoitanut tehtäviään vähän niin ja näin…

Luottamusmies takaa, että sovitusta pidetään kiinni

Tehtäväänsä pääluottamusmiehenä Staffan on ”valmentautunut” osallistumalla luottamushenkilöille suunnattuihin koulutuksiin. Hän kiittelee myös Sähköliiton tukea tehtävän hoitamisessa.

Edustettavia hänellä on yli 60. Työyhteisö ei siis ole aivan pieni muttei toisaalta hallitsemattoman isokaan.

‒ Pienemmillä työpaikoilla, joilla kaikki tuntevat toisensa, tiukan linjan vetäminen työnantajaa kohtaan voi aiheuttaa jopa syyllisyyttä. Näin voi tapahtua siitä huolimatta, että se on työntekijöiden ja heidän edustajansa oikeus.

Tälläkin hetkellä pääluottamusmiehellä on ajettavanaan monta asiaa, jotka kaikki liittyvät palkkaukseen ja työaikaan. Staffan tuumii, että luottamusmiehen tulee pitää tiukasti edustettaviensa puolta: hänen vastuullaan kuitenkin on, että sovitusta pidetään kiinni ja työehtosopimusta noudatetaan.

Viimeisimmät tiukat paikat ja onnistumisen kokemukset liittyvät samaan asiaan: talvikauden yli tähtääviin muutosneuvotteluihin.

‒ Silloin tuntee onnistuneensa, jos kaikille saadaan töitä, vaikka ne ovat talvikaudella kortilla.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi