← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Työsuojeluvaltuutettu on iso osa työturvallisuutta

Taas on se pariton syksy, jolloin on aika valita työsuojeluvaltuutetut seuraavalle toimikaudelle. Jokaiselle työpaikalle voidaan ja kannattaa valita työsuojeluvaltuutettu, mutta vähintään kymmenen työntekijän työpaikalla se on lain mukaan pakollistakin.

Hyvä työturvallisuuskulttuuri on koko työyhteisön etu, ja siksi työnantajan tulee toimia rintarinnan työntekijöiden ja varsinkin työsuojeluvaltuutetun kanssa. Asianmukaiset työturvallisuustoimet takaavat, että työntekijät voivat hyvin ja ovat myös tuottavampia. Työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin satsaaminen vähentää sairauspoissaoloja, ja säästöt voivat olla useita satoja euroja päivässä.

Luottamushenkilö ja työsuojeluvaltuutettu ovat tärkeitä henkilöitä työpaikalla. He pitävät huolta työntekijöiden työsuhdeturvasta ja työhyvinvoinnista. Ensiksi mainitun tehtäviin kuuluu työehtojen noudattamisen valvominen. Jos ehtoja ei noudateta, hän korjaa asian jälkikäteen. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on ennaltaehkäisevä. Hän kehittää työolosuhteita ja puuttuu turvallisuuspuutteisiin, jotka pahimmillaan voivat aiheuttaa fyysistä vahinkoa, vakavia terveydellisiä ongelmia tai jopa kuoleman. Työsuojeluvaltuutetun ansiosta näiltä voidaan säästyä ja turvata työntekijöiden terveys.

Kaikkien työntekijöiden tavoite on päästä terveenä kotiin, ja siksi työsuojeluvaltuutettu kuuluu ihan jokaiselle työpaikalle!

Ole omanlaisesi luottamushenkilö, älä kukaan muu!

Kun sinut on valittu työsuojeluvaltuutetuksi, tee tehtävästä itsellesi mieluisa ja juuri sinun näköisesi, älä yritä olla kukaan muu. Huolehdi, että saat riittävästi tietoa ja koulutusta tehtäväsi hoitamiseksi. Ole aktiivinen, verkostoidu ja pyydä rohkeasti apua ja tukea liitosta varsinkin, jos kohtaat ongelmia. Kuuntele edustamiasi työntekijöitä, ole aloitteellinen ja tee työnantajasi kanssa hyvää yhteistyötä.

Teet valtavan tärkeää työtä, joten muista huolehtia myös omasta jaksamisestasi!

Velvollisuutesi ja oikeutesi on listattu nettisivuillamme olevaan Työsuojeluvaltuutettu-osioon. Sieltä löydät myös lisää ohjeita tehtäväsi hoitamiseen.

Henkilöstön valitsemana luottamushenkilönä sinulla on vahva irtisanomissuoja, kuten luottamusmiehellä. Työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanoa työn vähenemisen, saneerausmenettelyn tai konkurssin perusteella ainoastaan, jos työsi päättyy kokonaan eikä sinulle voida tarjota ammattitaitoasi vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä tai sinua ei voida kouluttaa muihin tehtäviin.

Henkilöön liittyvistä syistä työsuojeluvaltuutetun saa irtisanoa vain, jos hänen edustamiensa työntekijöiden enemmistö antaa siihen suostumuksensa.

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen tässä luvussa tarkoitettuun yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan edellä tarkoitetut valtuutetut.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi