← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Strategiasta selkeyttä ja tehokkuutta sopimustoimintaan

Sähköliiton uudessa strategiassa määriteltiin, että sopimustoiminnallemme rakennetaan oma strategia. Siinä tarkastellaan muun muassa liiton eri tasojen rooleja sopimustoiminnassa, kun solmitaan valtakunnallisia tai yrityskohtaisia työehtosopimuksia, sekä uusien energian tuotannon ja käytön alojen kasvun vaikutuksia liiton asemaan ja sopimusaloihin.

Strategiatyön tavoite on luoda sopimuspoliittinen linja ja neuvottelutaktiikka ja selvittää valmiuksia ja mahdollisuuksia pääsopimusalojemme yhdistämiseksi yhdeksi runkosopimukseksi.

Miksi strategiaa tarvitaan?

Sopimustoiminnan strategian rakentamiselle on selkeä tarve. Työehtosopimuskenttä on ollut viime vuodet muutosten kourissa, ja ne ovat koskettaneet myös Sähköliittoa. Meillä oli toimintavuoden 2022 lopussa 7 valtakunnallista ja 9 yrityskohtaista työehtosopimusta. Yrityskohtaisten työehtosopimusten määrän kasvu johtuu ensisijaisesti Metsäteollisuus ry:n ratkaisusta lopettaa valtakunnallisen työehtosopimuksen tekeminen.

Tavoittelemme työehtosopimusneuvotteluissa mahdollisimman yhteneväisiä työehtoja, joten yrityskohtaisten työehtosopimusten määrän kasvaminen haastaa neuvottelutoiminnan koordinointia. Sopimustoiminta hajautuu, ja neuvottelutoiminta on jatkuvaa, ja myös työläämpää.

Työehtosopimusten sisältöjen kehittäminen on entistä vaikeampaa. Työnantajat vastustavat konkreettisia tekstiparannuksia tiukasti. Joko kaikki neuvottelupöytään vietävät kehitettävät teemat halutaan viedä paikallisesti sovittaviksi tai työehtosopimukseen kirjata korkeintaan ohjaava, mutta ei velvoittava, teksti.

Itse työnantajat kuitenkin tuovat pöytään tekstejä, joissa työaikoja voitaisiin määritellä työnjohto-oikeudella tai osa palkankorotuksista jaettaisiin yrityskohtaisesti työnantajan määräämällä tavalla.

Milloin voidaan odottaa valmista?

Sopimustoiminnan strategialle on siis selkeää tarvetta. Sitä on valmisteltu toimiston voimin työpajoissa jo viime keväästä lähtien. Neuvottelukierroksen ajan työ oli tauolla, ja nyt sitä jatketaan.

Seuraavaksi osallistetaan liiton hallinto, sopimusalojen johtokunnat ja hallitus. Työ on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Tavoittelemme selkeämpiä sopimuspoliittisia linjauksia ja tehokkaampaa neuvottelutoimintaa jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Tavoittelemme myös erilaisiin tilanteisiin sopeutuvaa strategiaa. Lainsäädännön muutoksilla voi olla merkittäviäkin vaikutuksia sopimustoimintaan, ja halutessaan poliitikot voivat kiihdyttää sopimustoiminnan siirtymistä työpaikkatasolle, jopa työehtosopimusten ohi.

Mitä strategiasta parhaimmillaan seuraa?

Sopimustoiminnassa onnistuminen vaatii hyvän strategian ja vahvaa yhteistyötä kaikkien liiton toimijoiden kesken. Neuvottelutoiminta on jatkuvaa, ja neuvotteluihin on valmistauduttava paremmin. Tarvitsemme suunnitelmallisempaa valmistautumista ja parempia ennakkovalmisteluita.

Meidän on liittona tarjottava myös parempaa ja vahvempaa tukea työpaikoille, joissa osa työehdoista sovitaan. Luottamushenkilöt tarvitsevat tukea jaksamiseensa ja osaamisensa kehittämistä. Ennen kaikkea luottamushenkilöt tarvitsevat menestyäkseen vahvan tuen omalta työyhteisöltään.

Sopimustoiminta ei voi olla vain työehtosopimuskierrokseen keskittyvää toimintaa. Strategia linkittyy vahvasti liiton keskeisiin menestystekijöihin: vahvaan järjestäytymiseen ja aktiivisiin jäseniin, jotka ovat valmiita toimimaan työehtojensa puolesta.

Jari Ollila
vastaava sopimusasiantuntija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi