← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Tunnetko työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen? Ehdot päivittyivät vuodenvaihteessa

Työnantajan ottama ja maksama työntekijäin ryhmähenkivakuutus tarjoaa turvaa, kun puoliso tai lasten huoltaja kuolee. Vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin työeläkelakien mukaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, ja vakuutus on voimassa heidän työ- ja vapaa-ajallaan kaikkialla maailmassa. 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Vakuutusta hoitaa vakuutusyhtiöiden perustama pooli, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä ja joka hoitaa keskitetysti muun muassa kuolemantapauskorvausten käsittelyn ja korvausten maksamisen.

Korvaus maksetaan vakuutetun työntekijän kuolemasta, johtui se sitten sairaudesta tai tapaturmasta.

Vakuutusten hoidosta ja vakuutusmaksujen perimisestä vastaavat vahinkovakuutusyhtiöt.

Työntekijä on työntekijäin ryhmähenkivakuutuksella vakuutettuna vielä kolme vuotta työsuhteen vakuutusehtojen mukaisesta päättymisestä, ei kuitenkaan vanhuuseläkkeelle siirryttyään.

Avopuolisokin voi olla edunsaaja

Työntekijän kuollessa vakuutuksesta maksetaan edunsaajille vakuutusehdoissa mainittu korvaussumma. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Jos vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia ei ole, korvausta ei makseta.

Avopuolisokin voi olla edunsaaja, jos puolisot ovat kuolinhetkellä eläneet yhdessä yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Lisäksi edellytetään, että avopuolisoilla on tai on ollut yhteisiä lapsia tai heillä on julkisen notaarin oikeaksi todistama todistus keskinäisestä elatuksesta tai he ovat eläneet samassa taloudessa vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti ennen vakuutetun kuolemaa.

Vakuutusehdoissa mainitulle puolisolle maksetaan korvauksena leskenosuus ja kullekin lapselle lapsenosuus.

Jos vakuutusehtojen mukaista puolisoa ei ole, leskenosuus jaetaan edunsaajana olevien lasten kesken. Leskenosuuteen ja lapsenosuuksiin maksetaan 50 prosentin tapaturmakorotus, jos kuolema on johtunut tapaturmasta.

Vuonna 2024 leskenosuus on 5 020–17 970 euroa. Summa määräytyy vakuutetun kuoliniän mukaan: mitä vanhempi vakuutettu, sitä pienempi korvausmäärä.

Salainen osoite estää tiedottamisen

Tapaturmavakuutuskeskuksessa toimiva työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaustiimi vastaanotti vuonna 2022 reilut 3 000 korvaushakemusta, joiden perusteella maksettiin korvauksia yhteensä noin 23 miljoonaa euroa.

Kaikki vakuutetut ja edunsaajat eivät tunne kyseistä vakuutusta. Korvaustiimi lähettää väestörekisteritietojen perusteella edunsaajalle kirjeen, jos hän ei ole hakenut korvausta. Tiedottaminen ei onnistu, jos edunsaajan osoite on salainen.

Korvaukset maksetaan pääsääntöisesti keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. Hakemuksen voi tehdä Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalveluun, josta hakemus siirretään tarvittaessa oikealle taholle.

Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen verkkosivuilla tai täyttämällä korvaushakemuslomakkeen, joka löytyy myös verkkosivuilta.

Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. Korvauspalvelun puhelinnumero on 0409 222 900 ja sähköpostiosoite: trhv@tvk.fi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi