← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

SAK liittoineen vetäytyi työmarkkinamallikeskusteluista, lakot toteutuvat torstaina

SAK ja sen jäsenliitot ovat tänään vetäytyneet työministeri Arto Satosen koolle kutsumista työmarkkinamallikeskusteluista. Liittojen torstaiksi ilmoittamat poliittiset työtaistelutoimet toteutetaan ilmoitetun mukaisesti.

SAK ilmoitti viime viikolla, että keskustelujen jatkaminen tai neuvotteluihin eteneminen on mahdotonta, ellei hallitus tule vastaan työrauhaa ja paikallista sopimista koskevissa lainsäädäntöhankkeissa.

– Työmarkkinamalliin olennaisesti liittyvistä elementeistä, kuten työrauhasääntelystä ja paikallisen sopimisen lainsäädännöstä, olisi välttämätöntä neuvotella ja sopia samassa yhteydessä. Toivoimme, että hallitus antaisi selkeän viestin myös työntekijäpuolen tarpeiden huomioimisesta. Sellaista viestiä ei tullut, vaan hallitus jatkaa yksipuolisesti firmojen etujen ajamista, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta purkaa pettymystään.

Hänen mukaansa SAK on valmis jatkamaan työmarkkinamallikeskusteluja ja -neuvotteluja, jos hallitus mahdollistaa osapuolille aidon ja tasapuolisen neuvotteluasetelman ratkoa työmarkkinakysymyksiä.

Hallitus unohtanut työntekijät

– Hallitus ei ole tullut lainkaan vastaan. Tässä tilanteessa on mahdotonta sopia työmarkkinamallista. Samaan aikaan hallitus heikentää muuta työlainsäädäntöä siten, että työehtosopimusten merkitys heikkenee ja tasapuolinen neuvottelumahdollisuus osapuolten väliltä rapautuu, Jarkko Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan työehtosopimusten kattavuus ja sitovuus heikkenevät hallituksen lainsäädäntöhankkeiden vuoksi. Tällöin on mahdotonta edistää SAK:n keskeisiä tavoitteita työmarkkinamallille, kuten samapalkkaisuutta, matalapalkkojen nostamista ja heikkojen työehtojen korjaamista.

– Työmarkkinamallin tavoite koordinoidusta palkanmuodostuksesta ei toteudu, mikäli yritysten järjestäytymisen kannusteet katoavat. Silloin työehtosopimusten yleissitovuus heikkenisi ja paikallisella sopimisella voitaisiin ohittaa työehtosopimukset. Työelämän kurjistuminen alkaisi, sillä työehdoissa ja palkoissa nähtäisiin kilpajuoksu kohti pohjaa, Eloranta toteaa.

SAK vastustaa Orpon-Purran hallituksen tarpeettomia työelämäheikennyksiä ja epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. Ammattiyhdistysliikkeen mielestä hallitusohjelman työelämäkirjaukset ovat epätasapainossa eivätkä huomioi työntekijäpuolen tarpeita.

– Ankarat ja epäoikeudenmukaiset työttömyysturvaleikkaukset romuttavat ansioturvan. Ne sysäävät ihmisen toimeentulotuelle ja entistä kauemmas työmarkkinoista. Hallitus tekisi viisaasti, jos se keskeyttäisi valmistelussa olevien työttömyysturvaleikkausten valmistelun.

Lista SAK:n ja sen jäsenliittojen torstaina 14.12. järjestämistä poliittisista työtaistelutoimista

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi