← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

7 poimintaa ‒ mikä muuttuu vuodenvaihteessa?

Vuoden 2024 alussa tulee voimaan palkansaajia ja työttömiä koskevia muutoksia. Tässä poiminta heti vuoden alussa voimaan tulevista. Vuoden mittaan luvassa on vielä useita muutoksia, mikäli eduskunta hyväksyy hallitusohjelman kirjaukset.

  1. Palkansaajan osuus työeläkevakuutusmaksusta pysyy ennallaan 7,15–8,65 prosentissa eri ikäluokissa, ja sairausvakuutusmaksun muodostavat sairaanhoito- ja päivärahamaksut laskevat: ensiksi mainittu laskee 0,60 prosentista 0,51 prosenttiin ja jälkimmäinen 1,36 prosentista 1,01 prosenttiin, kun palkkatulo on vähintään 16 499 euroa. Sairaanhoitomaksu on veroluonteinen maksu, jota ei voi vähentää verotuksessa ja jolla katetaan Kelan maksamia lääkekorvauksia ja lääkärinpalkkioita. Päivärahamaksulla katetaan Kelan maksamaa sairauspäivä-, kuntoutus- tai vanhempainpäivärahaa, ja se peritään maksetusta palkasta.
  2. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,79 prosenttiin 1,50 prosentista.
  3. Kotimaan verovapaa kokopäiväraha nousee 48 eurosta 51 euroon, osapäiväraha 22 eurosta 24 euroon ja ateriakorvaus 12 eurosta 12,75 euroon.
  4. Verovapaa kilometrikorvaus nousee 53 sentistä 57 senttiin kilometriltä.
  5. Ansiopäivärahan omavastuuaika pitenee viidestä seitsemään päivään.
  6. Työttömäksi joutuessasi sinulle maksettavat lomakorvaukset jaksotetaan. Jos sinulla on työsuhteesi päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeutesi alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa, vaan omavastuuaika alkaa jaksotuksen jälkeen.
  7. Ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrä pysyy ennallaan, eli niitä ei koroteta, vakka kuluttajahinnat nousevat.

Lue lisäksi SAK:n ja Työttömyyskassa Aarian yksityiskohtaiset koonnit.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi