← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Hallitus taskullasi: Lomautustilanteessa menetät tuhansia nykytilanteeseen verrattuna

Hallitusohjelman työelämää koskevat kirjaukset kuulostavat monimutkaisilta ja kaukaisilta. Siksi on paikallaan havainnollistaa, miten ne sähköliittolaisen elämään toteutuessaan vaikuttaisivat.

Esimerkkihenkilömme on sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piirissä oleva sähköasentaja, jolle maksetaan palkkaryhmä 4:n taulukkopalkkaa ja joka lomautetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Laskelmasta selviää, että esimerkkisähköliittolainen häviää yli 3 500 euroa verrattuna nykytilanteeseen, jos hänen työnantajansa ei tarvitse soveltaa yhteistoimintalakia. Kolmen kuukauden lomautus tietää sitä, että viimeisen kuukauden aikana hän saa vielä 20 prosenttia pienempää ansiopäivärahaa kuin lomautuksen alussa.

Lomautusajan ahdinkoa lisää, mikäli esimerkkihenkilöllä on alle 18-vuotiaita lapsia, sillä hallitus on poistamassa työttömyysturvan lapsikorotuksen.

Mikään ei myöskään takaa sitä, etteikö työnantaja jatkossa käyttäisi hyväkseen helpotettua mahdollisuutta lomauttaa henkilöstöään, jolloin ruljanssi alkaisi alusta.

Grafiikan esimerkkitapauksessa huomioon otetut hallitusohjelman kirjaukset:

  • Yhteistoimintalain soveltamisen alaraja nostetaan 50 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Nykyisin lakia tulee soveltaa 20 hengen ja suuremmissa yrityksissä.
  • Lomautusilmoitusaika lyhenee 14:stä 7:ään päivään työehtosopimuksen määräyksistä riippumatta.
  • Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan niin, että kahdeksan työttömyysviikon jälkeen ansiopäiväraha laskee 80 prosenttiin alkuperäisestä.
  • Omavastuuaika, joka edeltää ansiopäivärahan maksamista, pitenee seitsemään päivään.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi