← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Palkkaratkaisukatto pois – SAK valmis edistämään kilpailukyvyn ja ostovoiman turvaavaa työmarkkinamallia

SAK:n hallitus on tänään hyväksynyt periaatteet, joihin perustuvaa työmarkkinamallia keskusjärjestö olisi valmis edistämään. Periaatteiden taustalla on SAK:n toive, että palkansaaja- ja työnantajajärjestöt ryhtyvät yhdessä valmistelemaan tällaista tulevaisuuden työmarkkinamallia. 

– Suomi tarvitsee työehtokoordinaatiota, jossa kilpailukyvyn ja ostovoiman turvaavat työehtoratkaisut näyttävät suuntaa kaikkien alojen neuvotteluille. Työnantajien yksipuolisilla päätöksillä tai pakottavalla lainsäädännöllä ei saada aikaan toimivaa koordinaatiota, vaan se edellyttää kaikkien osapuolten tarpeita huomioivaa kompromissia, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

SAK:n mielestä uuden työmarkkinamallin on oltava riittävän joustava, jotta se vastaa toimialojen erityistilanteisiin. Mallin on edistettävä samapalkkaisuutta ja vähennettävä matalapalkkaisuutta.

Toimivan koordinaation edellytyksenä on, että sopijaosapuolet ovat korkeasti järjestäytyneitä ja työehtosopimusten sopimuskaudet yhtenäisiä, jotta alakohtaiset työehtoneuvottelut voidaan käydä yhtäläisessä talous- ja toimintaympäristössä.

– Työehtosopimusten kattavuutta on lisättävä ja ilman työehtosopimusta olevien alojen määrää vähennettävä. Uuden työmarkkinamallin pitää myös edistää työehtojen laadun parantamista ja heikkojen työehtojen kitkentää, Eloranta toteaa.

SAK edellyttää, että OrponPurran hallitus keskeyttää hankkeen lakisääteisen katon asettamiseksi sovittelun kautta syntyville palkkaratkaisuille.

– Koordinaatio ei voi perustua pakottavaan lainsäädäntöön, joka rajoittaa valtakunnansovittelijan toimintamahdollisuuksia. Valtakunnansovittelijan toimiston roolia voitaisiin jopa vahvistaa niin, että se olisi mukana talous- ja toimialatilannetta koskevan yhteisen tietopohjan laatimisessa työehtoneuvottelujen osapuolten käyttöön, puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

SAK esittää myös, että luottamusmiesten asemaa ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla vahvistetaan, jotta paikallisen sopimisen tasapuolisuus lisääntyy. Henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa on lisättävä ja yhteistoimintalain soveltamisrajaa alennettava eikä korotettava, kuten hallitus esittää.

Työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinaosapuolet koolle seminaariin tämän viikon keskiviikkona 8. marraskuuta. Tarkoituksena on keskustella työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän kehittämisestä.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi