← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Karvi: Sähkö- ja automaatioalan opiskelijat vahvoilla sähkö- ja työturvallisuudessa

Sähkö- ja automaatioalan opiskelijat ovat hyvin perillä sähkö- ja työturvallisuusasioista sekä alan työmenetelmistä ja hallitsevat yhteistyötaidot. Lisäksi perustutkinto-opiskelijat ovat vahvoilla etenkin digitaidoissa, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat työelämätaidoissa. Kehitettävää on kaikkien opiskelijaryhmien teoriaosaamisessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoiden yrittäjyysosaamisessa.

Näihin johtopäätöksiin päätyi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioidessaan sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tuottamaa osaamista ja pedagogista toimintaa. Arvioinnissa oli mukana kaikki 47 sähkö- ja automaatioalan tutkintoja järjestävää koulutuksen järjestäjää, ja käytettävissä oli lähes 6 400 opiskelijan arvosanatiedot.

Erityisesti perustutkinto-opiskelijoiden osaamisessa oli suurtakin vaihtelua esimerkiksi työmenetelmien hallinnassa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa. 

Arvosanoin tarkasteltuna osaaminen oli keskimäärin hyvällä tasolla, eikä merkittäviä eroja löytynyt opiskelijan äidinkielen, koulutuksen järjestäjien sijainnin tai opintojen suorituskielen perusteella. Koulutuksen järjestäjien välillä arvosanoissa oli kuitenkin melko suuria eroja. Erot osaamisessa näyttävät tasoittuvan iän ja työkokemuksen karttuessa sekä mahdollisen lisäkoulutuksen myötä, sillä kiitettävien arvosanojen osuus kasvoi ja tyydyttävien laski siirryttäessä nuorimmasta ikäluokasta vanhimpaan.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastaa viranomaisena koko koulutusjärjestelmän opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arviointien avulla kehitetään koulutusta, tuetaan oppimista sekä tuotetaan tietoa päätöksentekoon ja kansainväliseen vertailuun. 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon hakijamäärä on kasvanut paljon viime vuosina: tämän vuoden yhteishaussa se ylitti reilusti 10 000.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi