← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Hallituksen 7 kylmäävää vastausta kysymyksiimme

Ennen eduskuntavaaleja esitimme seitsemän kysymystä aiheista, jotka ovat sähköliittolaisille tärkeitä, ja omat kantamme niihin. Uuden hallituksen hallitusohjelma vastaa kysymyksiimme kylmäävän päinvastoin. Siksi meillä on #PainavaSyy toimia!

Lue heikennyksistä seikkaperäisemmin SAK:n liittojen yhteisestä Painava syy -esitteestä, jonka löydät jutun lopusta.

Me kysyimme: Pitäisikö palkalla pystyä asumaan, syömään ja maksamaan sähkölaskun?

Me vastasimme: ‒ Meidän mielestämme palkalla pitää tulla toimeen ja kulloisissakin palkkaratkaisuissa tulee ottaa huomioon palkansaajien ostovoima.

Hallitus vastaa: ‒ Meidän mielestämme palkansaajalta voi nipistää lisää. Siksi varmistamme, ettei palkkaratkaisuista voi neuvotella aidosti. Sidomme sovittelijan kädet määräämällä, ettei vientiteollisuuden palkkalinjaa voi enää ylittää. Lisäksi pyrimme pidättämään palkansaajalta ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkan.

Me kysyimme: Onko työntekijä tasavertainen neuvottelija työnantajansa kanssa?

Me vastasimme: ‒ Meidän mielestämme ei ole. Sopimisessa hän tarvitsee edustajakseen ammattiliittoja ja niiden luottamushenkilöitä. Paikallisesti voidaan sopia minimiehtoja paremmin. Omissakin työehtosopimuksissamme on jätetty hyvin tilaa paikalliselle sopimiselle.

Hallitus vastaa: ‒ Meidän mielestämme on. Aivan hyvin hän voi työkavereineen sopia työnantajansa kanssa työlainsäädäntöön sisältyvien työehtojensa heikennyksistä ilman luottamusmiestä.

Me kysyimme: Haluammeko maailman, jossa työehdoista päätetään vain yritys- tai yksilötasolla?

Me vastasimme: ‒ Meidän mielestämme emme. Yleissitova työehtosopimus on työntekijän, myös ammattiliittoon kuulumattoman, paras turva, koska sitä tulee noudattaa järjestäytymättömissäkin yrityksissä.

Hallitus vastaa: ‒ Meidän mielestämme sellainen maailma on tosi ok. Suomme yrityksille, myös järjestäytymättömille, oikeuden tehdä paikallisia sopimuksia ja poiketa työlainsäädännön määräyksistä.

Me kysyimme: Saako kertaalleen lyötyä lyödä toistamiseen?

Me vastasimme: ‒ Meidän mielestämme ei, vaan sinua tulee tukea, kun pyrit työllistymään uudelleen. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei tule leikata.

Hallitus vastaa: ‒ Meidän mielestämme mikä ettei! Siksi leikkaamme ansiopäivärahaa kahteen otteeseen: ensin 8 työttömyysviikon jälkeen 80 prosenttiin ja 34 viikon jälkeen 75 prosenttiin, pidennämme omavastuuaikaa viidestä seitsemään päivään, kaksinkertaistamme työssäoloehdon 26 viikosta 52 viikkoon, poistamme lapsikorotukset ja torppaamme lisätienestien mahdollisuuden poistamalla työtulojen suojaosan. Pidemmällä aikavälillä tahdomme euroistaa koko työssäoloehdon, jolloin palkkasummasta riippuu, milloin työssäoloehto täyttyy. 

Me kysyimme: Onko jokaisella oikeus turvalliseen ja terveelliseen työelämään?

Me vastasimme: ‒ Meidän mielestämme kyllä. Määräaikaisten työsuhteiden solmimisperusteiden ei pidä rohkaista ketjuttamaan niitä, ja työntekijää tulee tukea työuralla niin, että hän voi eläköityä terveenä.

Hallitus vastaa: ‒ Meidän mielestämme ei. Siksipä määräaikaisen työsopimuksen voi vastedes solmia vuodeksi ilman sen kummempia perusteita. Teemme irtisanomisen helpoksi lupaamalla, että ns. asiallinen syy riittää. Lisäksi lyhennämme lomautusilmoitusaikaa 14 päivästä seitsemään, lakkautamme vuorotteluvapaajärjestelmän sekä vapautamme alle 50 henkilön yritykset työntekijän takaisinottovelvoitteesta ja yhteistoimintalain soveltamiselta. 

Me kysyimme: Pitäisikö työntekijän vastedeskin saada pitää puolensa työelämässä?

Me vastasimme: ‒ Meidän mielestämme kyllä. Parhaiten se onnistuu käyttämällä ammatillista järjestäytymisvapautta. Työntekijällä pitää myös olla mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan yhdessä muiden kanssa käyttämällä työtaisteluoikeuttaan.

Hallitus vastaa: ‒ Meidän mielestämme ei. Varmistamme tavoitteemme sillä, että rajoitamme oikeutta tuki- ja poliittisiin lakkoihin ja korotamme lakkosakkoja. Yksittäistä työntekijää kuritamme laittomaksi todetun lakon jatkamisesta 200 euron seuraamusmaksulla.

Me kysyimme: Tarvitseeko tulevaisuus motivoituneita sähköalan ammattilaisia?

Me vastasimme: ‒ Meidän mielestämme kyllä, sillä tulevaisuutemme nojaa vahvasti sähköön. Alan ammattitaitoiset työntekijät ovat osa huoltovarmuuttamme ja omavaraisuuttamme.

Hallitus vastaa: ‒ Meidän mielestämme ainakaan jo yhden ammatin opiskelleen ei kannata havitella alalle. Siksi lakkautamme aikuiskoulutustuen. Kukin pysyköön sillä alalla, jonka valitsi nuorena.

Lataa tästä Painava syy esite

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi