← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Asetus kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista voimaan tänään

Valtioneuvosto antoi eilen kriittiset sähkönkäyttöpaikat määrittävän asetuksen, joka tulee voimaan tänään. Asetuksella säädetään sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa, ja verkkoyhtiöiden tulee päivittää varautumissuunnitelmansa asetuksen mukaan kuukauden sisällä.

Asetuksen tarkoitus on turvata yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömät toiminnot häiriö- ja sähköpulatilanteissa sekä poikkeusoloissa ja minimoida häiriöiden haitat.

Sähkömarkkinalain mukaan verkkoyhtiöiden on laadittava varautumissuunnitelma ja määritettävä, miten ja missä järjestyksessä sähköt palautetaan asiakkaille häiriötilanteessa. Kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen lisäksi niiden on määritettävä myös muiden sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestys. Tämä on tehtävä, kun varautumissuunnitelmat päivitetään seuraavan kerran.

Vaikka toimija olisi määritelty kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi, sen sähkönsaanti voi joissain tilanteissa katketa. Toimijat vastaavat omasta varautumisestaan. 

Asetuksen mukaisia kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja ovat muun muassa vesihuoltopalveluiden laitosten keskeiset kohteet, häiriöttömän sähköntoimituksen jatkumisen tai palauttamisen kannalta välttämättömät kantaverkonhaltijan, sähkönjakeluverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien valvomot sekä sähköasemat, merkittävät sähkövarastot ja sähköntuotantolaitokset sekä näiden käyttämät viestintäverkot.

Täydellisen listauksen kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi