← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

15 poimintaa hallitusohjelmasta

Uusi hallitusohjelma julkaistiin perjantai-iltana 16. kesäkuuta. Kuten ennen julkaisua uumoiltiin, se sisältää palkansaajan näkökulmasta mittavia heikennyksiä, joista osan vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. 

Poimimme muutamia avainkohtia hallitusohjelmasta.

Työriitojen sovittelu ja työtaistelut:

 • Työriitojen sovittelusta annettuun lakiin kirjataan, että valtakunnansovittelija ei voi antaa vientiteollisuuden palkkalinjaa ylittävää sovintoehdotusta. 
 • Tukityötaistelut tulevat työriitalain ilmoitusvelvollisuuden alaisiksi, ja niille asetetaan kohtuullisuusvaatimus. 
 • Laittomasta työtaistelusta määrättävien sakkojen yläraja nousee 150 000 euroon ja alaraja on 10 000 euroa. 
 • Laittomaksi todetun työtaistelun jatkamisesta voidaan tuomita myös työntekijälle 200 euron seuraamusmaksu.

Lainsäädännön muutokset:

 • Yrityskohtaiset työehtosopimukset asetetaan samalle viivalle valtakunnallisten työehtosopimusten kanssa, mitä tulee oikeuksiin poiketa lainsäädännön määräyksistä. Ehtona on, että sopimuksen on tehnyt valtakunnallinen yhdistys tai siihen kuuluva yhdistys. 
 • Yleissitovaa kenttää koskevat paikallisen sopimisen kiellot poistetaan.
 • Paikallisen sopimisen osapuolina voivat olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö. 
 • Luottamusvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan suoja nousee samalle tasolle kuin luottamusmiehen.
 • Yleissitovan kentän paikallista sopimista koskevat erimielisyydet ratkaisee työtuomioistuin.
 • Työsopimuslakia muutetaan niin, että määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vuodeksi ilman erillistä perustetta.
 • Lomautusilmoitusaika lyhenee 14:stä 7:ään päivään työehtosopimuksen määräyksistä riippumatta.
 • Henkilöön liittyväksi irtisanomisperusteeksi riittää jatkossa asiallinen syy.
 • Yhteistoimintalain soveltamisen alaraja nostetaan 20 henkilöstä 50 henkilöä työllistäviin yrityksiin. 
 • Työsopimuslain takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 henkeä työllistäviltä yrityksiltä. 

Lainsäädännön epäsuorat muutokset:

 • Sairausloman ensimmäinen päivä muuttuu palkattomaksi, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu.

Hallitusohjelma kokonaisuudessaan löytyy valtioneuvoston sivuilta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi