← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Työnantaja ei saa kysyä työntekijöiltä lakkoon osallistumisesta

Järjestäytymisvapaus ja siihen liittyvä työtaisteluoikeus on jokaisen perusoikeus. Työtaisteluvapaus on yksi henkilökohtaisen vapauden ulottuvuus, joka on suojattu perustuslailla. Lisäksi Suomi on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön ILOn työntekijöiden perusoikeudet, jotka takaavat jokaiselle oikeuden järjestäytyä ja puolustaa omia etujaan työtaistelutoimenpiteillä.

Työtaisteluoikeus on ns. kollektiivioikeus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus osallistua yhdistyksen tai ammattiliiton päättämään työtaisteluun.

Poliittinen työtaistelu on järjestön eli esimerkiksi Sähköliiton päättämä toimi, ja vastuun siitä kantaa päätöksen tehnyt Sähköliitto. Lakko koskee lähtökohtaisesti kaikkia liiton lakkorajauksen mukaisissa töissä työskenteleviä. Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa työnantajalle etukäteen, osallistuuko hän lakkoon. Ammattijärjestö ilmoittaa asiasta keskitetysti valtakunnansovittelijalle ja työnantajajärjestöille.

Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä työntekijältä, osallistuuko hän lakkoon. Tämänkaltaiset kyselyt tulkitaan yritykseksi murtaa lakkoa. Työnantajalla ei ole yksityisyyden suojaa sääntelevästä lainsäädännöstä johtuvaa tarvetta kerätä tietoa lakkoon osallistujista.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi