← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Osastotoiminnan pilottihanketta vuosi takana ‒ malli kiinnostaa muitakin osastoja

Osasto- ja aluetoiminnan uudelleenorganisointihankkeemme kahdella pilottialueella on täyttänyt vuoden! Varsinais-Suomen ja Keski-Suomi/Savo-Karjalan alueiden osastot ovat viime syksystä lähtien kasvattaneet asiantuntemustaan vastatakseen alueensa työpaikkojen luottamushenkilövalinnoista ja järjestämisestä.

Osastojen tukena on ollut kaksi hanketta varten palkattua alueasiantuntijaa: Jani Ekman Varsinais-Suomessa ja Janne Heikkinen Keski-Suomi/Savo-Karjalassa. Pilottialueiden 28 ammattiosastosta uuden toimintamallin jalkauttamiseen on lähtenyt mukaan 20. Ne edustavat yli 90:ää prosenttia alueiden sopimusalajäsenistä.

Hanke pilottialueilla jatkuu vuoden 2024 loppuun, ja tavoitteena on ammattimaistaa osastojen toiminta: paikalliset olot parhaiten tuntevina ne vastaisivat liiton tukemina alueellisesta edunvalvonta- ja järjestämistyöstä.

Selvä enemmistö osastoista kannattaa mallin monistamista 

Osasto- ja aluetoiminnan pilottihankkeen aikana hiotaan uutta ammattimaisempaa toimintamallia, jonka laajentamista on selvitelty tämän vuoden aikana. Saatuja kokemuksia ja tietoa olisi järkevää hyödyntää jatkossa myös muualla. Sähköliiton pidemmän aikavälin päämääränä on saada koko maa mallin piiriin.

Vuoden aikana liiton järjestötiimi on kartoittanut 69 ammattiosaston näkemyksiä toiminnan uudistamisesta. Ne edustavat lähes 80:aa prosenttia pilottihankkeen ulkopuolisista osastoista ja yli 93:a prosenttia hankkeen ulkopuolisten osastojen sopimusalajäsenistä.

Kyselyn perusteella selkeä enemmistö kannattaa toimintamallin monistamista. Kontaktoiduista osastoista 34 (sopimusalajäseniä 6 481) suhtautuu yksiselitteisen myönteisesti ja 11 (sopimusalajäseniä 3 101) ehdollisen myönteisesti. 

Selkeän kielteisesti malliin on ilmoittanut suhtautuvansa 9 osastoa (1 874 sopimusalajäsentä). 3 osastoa ei osannut muodostaa kantaa asiaan, ja 7:n kanssa tapaamista ei saatu sovittua. Selvityksen aikana 5 osastoa ilmoitti pitävänsä järkevänä toimintansa lopettamista. 

Sääntömuutosesitykset syysedustajistossa

Sähköliiton syysedustajistossa 10.‒11. marraskuuta käsiteltävissä sääntömuutosesityksissä varaudutaan siihen, että osastot tarttuisivat jatkossa entistä ammattimaisemmin jo nykyisten sääntöjen mukaiseen perustehtäväänsä.

Osaston sääntömuutosesityksissä ammattiosaston tehtäväksi määritellään vastata muiden osastojen ja liiton kanssa alueensa luottamushenkilövalinnoista sekä järjestämis- ja jäsenhankintatyöstä, tukea luottamushenkilöitä ja työhuonekuntia ja valvoa työehtosopimuksien, sopimuksien ja lakien toteutumista työpaikoilla.

Liiton sääntömuutoksiin sisältyy jäsenmaksurakenteen uudistaminen. Liittomaksusta palautettaisiin yhä jäsenen ammattiosastolle perus- ja kannusteosa. Perusosa olisi vähintään kymmenen prosenttia, ja kannusteosasta edustajisto päättäisi vuosittain. 

Sähköliittoon kuuluu tällä hetkellä 116 ammattiosastoa.

Mitä kuuluu pilottialueille?

Osasto- ja aluetoiminnan uudistamishankkeessa on tällä haavaa mukana 20 osastoa, jotka edustavat Varsinais-Suomessa 1 803 ja Keski-Suomi/Savo-Karjalassa 1 717 sopimusalajäsentä.

Osastojen toiminnan vahvistaminen ja liiton kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen edunvalvonnan puitteiden luomiseksi ovat saaneet tuulta alleen. Osastot ovat lähteneet mukaan aktiivisesti.

Työpaikkakartoitusten perusteella on päästy valitsemaan uusia luottamushenkilöitä ja perustamaan uusia työhuonekuntia. Alueasiantuntijoiden johdolla on tehty myös työmaa- ja oppilaitoskäyntejä sekä järjestetty koulutuksia ja alueiden osastojen yhteistapaamisia.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi