← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Kaksivuotinen työehtosopimus hyväksytty energia-ICT-verkostoalalle

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt energia-ICT-verkostoalalle saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Myös muut osapuolet eli työntekijöitä Sähköliiton kanssa edustava Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry sekä työnantajapuolta edustavat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry ovat hyväksyneet sen hallinnoissaan.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2023–31.3.2025. 

Tunti- ja kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka ja henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan tänä vuonna 1. elokuuta tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkankorotuksista voidaan sopia 15. heinäkuuta mennessä myös paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

1. heinäkuuta tai lähinnä sen jälkeen tapahtuvan palkanmaksun yhteydessä maksetaan 415 euron kertaerä niille, joiden yhtäjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1. huhtikuuta ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä. Osa-aikaiselle työntekijälle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Ensi vuonna tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1. kesäkuuta tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä. Viimeksi mainittu lasketaan maaliskuun 2024 tunti- ja kuukausipalkoista. Luottamusmiehen kanssa voidaan myös sopia muunlaisesta paikallisesta palkkaratkaisusta 15. toukokuuta mennessä.

Yrityskohtaisen erän jakamisen edellytyksenä on, että yrityksessä on toimiva pätevyydenarviointijärjestelmä. Jos pääluottamusmies voi perustellusti kyseenalaistaa järjestelmän toimimattomuuden, erä jaetaan yleiskorotuksena.

Vaativuuden mukaisia palkkoja, erillisiä ja paikallisesti sovittuja lisiä sekä kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta tänä ja ensi vuonna yleiskorotuksen määrällä.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma jatkuu osapuolten sopimuksella tänä ja ensi vuonna. Asiasta on laadittu pöytäkirja työehtosopimuksen liitteeksi. Se ja neuvottelutulos löytyvät pdf-muotoisina liitteinä alta.

Uusi työehtosopimus päivitetään sivuillemme sen valmistuttua.

Neuvottelutulos 30.3.2023(PDF 132 KB

)Tutustu työelämään ja tienaa 2023 – 2024(PDF 102 KB)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi